Gelijkwaardig communiceren blijft een kunst

Gepubliceerd op 12 juli 2019 om 07:31

Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis

Een van de grootste problemen in communicatie is volgens mij ongelijkwaardigheid tussen zender en ontvanger. Ongelijkwaardigheid betekent dat in ieder geval een van beide gesprekspartners  zich minderwaardig of juist superieur voelt en zich hiernaar gaat gedragen*.

Met uiteindelijk in sommige gevallen desastreuze gevolgen. Geen communicatie, toenemende misverstanden en in het ergste geval frustratie bij de ontvanger.

*In sommige gevallen wel eens noodzakelijk maar dan wel in gepaste context en zeer beheerst. 

Ongelijkwaardigheid is aan de orde van de dag. Omdat communicatie dan bijna onmogelijk is, is het heel nuttig om te leren hoe je ongelijkwaardigheid op kunt heffen.

Eric Berne heeft in de jaren 50 een persoonlijkheidstheorie en tevens psychotherapeutische behandelingsmethode ontwikkeld.

Tegenwoordig noemen we de methode de transactionele analyse ofwel TA. Buiten dat hieraan een hele theorie te grondslag ligt onderscheidt TA drie ego-posities die bestaan uit: de ouder, het kind en de volwassene. Deze ego’s zijn in ieder persoon vertegenwoordigd en hebben invloed hoe we met elkaar communiceren. 

Het niveau hoe we met elkaar communiceren wordt bepaald door de momentele rol die gesprekspartners bijvoorbeeld in een twee gesprek  hebben. Als een leidinggevende een medewerker aanspreekt met een directieve aanpak  (ouder-rol) zal de medewerker zich al snel plaatsen in een kind-rol. 

Het is dan ook de leidinggevende vaardigheid van de leidinggevende om het gesprek zoveel mogelijk in de volwassene rol te laten plaatsvinden. Hierdoor zal de medewerker automatisch in de volwassene rol komen waardoor het gesprek ook het beoogde resultaat krijgt.

Om deze vaardigheden te ontwikkelen zijn diverse boeken en trainingen beschikbaar. Daarnaast is persoonlijke begeleiding of regelmatige gespreksevaluatie een mogelijkheid om de juiste vaardigheid te ontwikkelen.

Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Transactionele_analyse


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.