Werkdruk een modewoord?

Gepubliceerd op 12 juli 2019 om 07:37

Werkdruk is een hedendaags thema.

Veelal wordt met het woord werkdruk direct een verbinding gelegd naar het woord burn-out. Toch kan men werkdruk ervaren en helemaal niet het gevoel hebben van werkstress, ook zo’n woord wat veel gebruikt wordt. Maar wat is nu eigenlijk werkdruk?

In het TNO rapport wordt werkdruk omschreven als:

Een situatie waarin er een disbalans ontstaat tussen de eisen van het werk wat betreft de inhoud van het werk en de context van het werk en de mogelijkheden van de werknemer om het werk goed uit te voeren (TNO rapport, R12-10877, 2012)

Werkdruk en druk zijn op je werk wordt wel eens hetzelfde ervaren terwijl daar echt verschil is in te onderscheiden.

Zolang men als werknemer het werk kan bolwerken en daarvoor ook over de benodigde regelruimte beschikt is er geen probleem. Er wordt wel eens gezegd “ik functioneer het beste onder druk”.
Het gaat dan om medewerkers die het zelfs prettig vinden druk te hebben omdat men anders zich gaat vervelen (is dan de opmerking).

Als de belastbaarheid van de medewerker uit balans is met de belasting van het werk is het opletten geblazen.

Kenmerken zijn dan dat de medewerker het werk niet op tijd klaar krijgt, het werk niet meer aan de gestelde eisen voldoet, men vlucht- of ontwijkingsgedrag laat zien. Ook als een medewerker privé bepaalde problemen heeft kan dit meewerken tot een onbalans.

Veel over dit onderwerp is te vinden op: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/werkdruk

Uiteraard kan ondersteuning (intern of extern) een perfecte uitkomst bieden om het balans van belastbaarheid en belasting een keer in kaart te brengen en ook adviezen te krijgen. Beter voorkomen dan genezen (wat flinke kosten met zich meebrengt)

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.