Next Level Interim-Management

Is een interimmanager wel nodig?

 

Een goede vraag!
Soms kunnen eigen mensen inspringen in geval van drukte of zijn er collega’s die ruimte hebben om een bepaald project op te pakken of interventies te doen om bepaalde processen te verbeteren. Echter zijn er ook situaties denkbaar waarbij de organisatie vanwege capaciteit is vastgelopen of dat er starre denkbeelden zijn waardoor processen stagneren.

In zulke gevallen is een externe frisse onafhankelijke blik handig en zelfs verfrissend. Deze waardevolle rol zou een interim-manager kunnen vervullen. De interim-manager brengt met zijn kennis en ervaring ook nieuwe inzichten en oplossingen mee waar de organisatie zijn voordeel mee kan opdoen.

Het beeld dat een interim-manager is ingehuurd om met de bezem door de organisatie te gaan of te komen reorganiseren, te bezuinigen of collega’s te ontslaan is niet meer altijd de realiteit. Een interim-manager komt niet altijd om lastige klussen op te lossen. Soms komt de interim-manager de organisatie helpen met de implementatie van nieuwe of bijgestelde processen of procedures zodat deze kunnen versnellen. Ook kan de interim-manager een (drukke) manager bijstaan of bij afwezigheid tijdelijk vervangen of als sparringpartner functioneren.

 

Afhankelijk van de opdracht zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld de volgende taken of opdrachten:

 

 

 

 • Het formuleren en implementeren van de missie, beleid en de strategieën van de school of bedrijf
 • Vaststellen onderwijskundige of bedrijfskundige doelen
 • Contacten onderhouden met andere organisaties
 • Evalueren van het werk van de medewerkers
 • Het observeren van de lesmethoden of werk en bedrijfsprocessen
 • Verhogen van de kwaliteiten
 • Teamcultuur versterken
 • Opstellen van managementrapportages
 • Leidinggeven aan het personeel, leidinggevenden
 • Optreden als sparringpartner voor medewerkers, leidinggevende of directies
 • Verbeterpunten doorvoeren
 • Fusietraject begeleiden
 • Doorvoeren van een reorganisatie
 • etc.

Voor de meeste activiteiten heb ik modellen eigen gemaakt en uitgewerkt. Zie ook mijn blog waar sommige van deze modellen staan beschreven.

 

Mijn uitgebreide profiel is te zien op LinkedIn: www.linkedin.com/in/gerardmeyer