Co-management wordt ingezet op alle strategische en tactische managementfuncties van onderwijsorganisaties om op specifieke domeinen ondersteuning te bieden.
Als co-manager zet ik mijn ervaring en expertise in om het management te versterken, te ondersteunen of te ontlasten.

Inzet co-management

 • Analyseren complexe vraagstukken
 • Adviestrajecten
 • Organiseren van draagvlak
 • (Bege)eiden projecten en pilots
 • Effectenmeting
 • Professionalisering (coaching)

Kenmerken co-manager

 • Kennis context onderwijs en publieke sector
 • Strategisch, beleidsmatig en praktisch
 • Planmatig en resultaatgericht
 • Flexibel en breed inzetbaar
 • Inventief en betrokken
 • Communicatief en coöperatief
 • Coachend en ondersteunend