Brainstormen, hoe doe je dat?

Gepubliceerd op 19 juli 2023 om 18:10

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel snel, veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren.

Het kenmerk van een brainstormsessie is dat het waardeoordeel over de geopperde ideeën wordt uitgesteld totdat alle ideeën zijn opgesomd.

Meestal gaat een brainstorm met de zogenaamde idee-killers:

"Helaas dat bestaat al"
"Dat hebben we al eens eerder geprobeerd" 
"Dat gaat nooit werken"
"Leuk idee, maar...."
"Nee dat is niets voor ons"

Idee-killers zijn funest voor het succes van de brainstorm en de uiteindelijke opbrengst. Idee-killers is dus verboden tijdens de sessies.

In een brainstorm komt erop neer zoveel mogelijk, liefst out of the box, ideeën te genereren. In het begin komen meestal ideeën die redelijk voorspelbaar zijn.  Wat moet er nu gebeuren dat er ECHT ideeën komen waar je mee verder kunt?

Werken met de 5 D's

Doelgericht

We investeren veel tijd in een brainstorm. Er moet wel opbrengst zijn aan het einde van de sessie.

Doorstroming

Er komen snel ideeën. Belangrijk is om de snelheid dat ideeën blijven komen erin te houden. Een hapering in de stroom van ideeën zorgt veelal voor stagnering. 

Dauwfris

Voor ieder probleem bestaan al heel veel ideeën. De brainstorm moet zorgen voor hele nieuwe ideeën en inspiratie. Een energizer kan helpen. 

Doorzetten

Het is belangrijk dat de resultaten tijdens de brainstormsessie worden genoteerd. Er moet tenslotte iets gebeuren met de resultaten van de sessie. Daarom is het belangrijk na maar ook tijdens de sessie alvast te kijken naar het vervolg. Daardoor is succes van de implementatie hoger.

Dubbelop

Meestal is één sessie niet voldoende en moeten er meerdere volgen. Diversiteit in werkvormen en creativiteit is belangrijk om de voortgang erin te houden.

3 belangrijke stappen

Een brainstormsessie bestaat uit drie belangrijke stappen:
1. De vraag zo expliciet mogelijk vaststellen

Is de vraag geschikt voor een brainstorm? Bijvoorbeeld als de vraag is op te lossen door Google te raadplegen of iemand te raadplegen of met logisch redeneren of als er maar één oplossing mogelijk is.

  1. Divergeren van ideeën

Zoveel mogelijk ideeën met grote snelheid op gang brengen zodat er geen ruimte is dat men zich kritisch gaat opstellen.

  1. Convergeren van ideeën

Nu komt het erop neer dat alle ideeën in categorieën worden geplaatst. Hierna kan een rangorde worden bepaald. Hiervoor moet criteria worden vastgesteld. We krijgen nu drie categorieën: goede-, middelmatige-, en slechte ideeën.

4 valkuilen (de 4 V's)

- Voorbereiding 

Voorbereiding vraagt tijd en energie, liefst al met de opdrachtgever of enkele deelnemers. Verzamelen van informatie die betrekking heeft op de casus maakt deel uit van de voorbereiding.

- Verkeerd doel
Het is belangrijk het doel van de brainstorm zo scherp mogelijk te beschrijven. Een vaag doel geeft een vage opbrengst.

- Verkeerde deelnemers
De samenstelling van het brainstormteam is essentieel voor een succesvolle opbrengst. Het beste is een team samen te stellen uit gemotiveerde en kritische deelnemers. Belangrijk is dat de deelnemers het juiste kennisniveau hebben, liefst bestaande uit een diversiteit van functies en disciplines waarin zij werkzaam zijn.

- Verkeerde verwachtingen

Afstemming van de verwachtingen in heel belangrijk om de juiste drive te krijgen van de deelnemers. Het is niet even leuk out off de box denken sessie.

Misschien een idee eens een workshop te volgen bij Meyer Coaching & Consulting