Is werkdruk een modewoord?

Gepubliceerd op 8 september 2023 om 11:30

Werkdruk is inderdaad een hedendaags thema dat veel aandacht verdient. Het wordt vaak direct geassocieerd met burn-out, maar het is belangrijk om te begrijpen dat werkdruk op zichzelf kan bestaan zonder dat er sprake is van werkstress. Werkdruk ontstaat wanneer er een onbalans is tussen de eisen die het werk stelt, zowel qua inhoud als context, en de mogelijkheden van de werknemer om aan deze eisen te voldoen.

Sommige werknemers kunnen goed omgaan met werkdruk, vooral wanneer ze over voldoende regelruimte beschikken en het werk kunnen bolwerken. Voor sommigen kan werkdruk zelfs als positief worden ervaren, omdat het hen gemotiveerd houdt en verveling voorkomt.

Echter, als de belastbaarheid van de werknemer uit balans is met de belasting van het werk, ontstaan er problemen. Dit kan leiden tot het niet op tijd kunnen afronden van het werk, het niet meer kunnen voldoen aan gestelde eisen, vluchtgedrag of ontwijkend gedrag. Ook persoonlijke problemen buiten het werk kunnen bijdragen aan een onbalans.

Het is van cruciaal belang om werknemers te ondersteunen en te voorkomen dat werkdruk leidt tot negatieve gevolgen. Het in kaart brengen van de balans tussen belastbaarheid en belasting kan waardevolle inzichten opleveren, en advies kan helpen om verbeteringen aan te brengen. Voorkomen is immers beter dan genezen, aangezien het behandelen van de gevolgen van ongezonde werkdruk aanzienlijke kosten met zich mee kan brengen.

Voor meer informatie over werkdruk en het bevorderen van gezonde arbeidsomstandigheden, kunt u terecht op de website van het Arboportaal: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/werkdruk

Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers samenwerken om een gezonde werkomgeving te creëren, waar werkdruk op een constructieve manier wordt aangepakt en het welzijn van de medewerkers voorop staat

\

Bron TNO