Hoe voer je het goede gesprek?

Gepubliceerd op 30 april 2024 om 10:57

Impliciete versus expliciete communicatie

Voor effectieve communicatie is het essentieel om de boodschap van de ander nauwkeurig te ontvangen en te interpreteren zoals bedoeld. Dit bevordert een oprecht begrip en een goede verbinding. Echter, het is mogelijk om signalen uit de boodschap anders te interpreteren dan bedoeld. Bijvoorbeeld, een medewerker die tijdens een vergadering zijn mening uit over een bepaald project, maar een collega interpreteert dit als kritiek op zijn eigen werk. Hierdoor kan er onbedoeld spanning ontstaan tussen de twee collega's, terwijl de oorspronkelijke opmerking slechts bedoeld was als bijdrage aan de discussie.

Onjuiste aannames kunnen leiden tot conflicten, fouten en incidenten. 

In een effectief gesprek is het cruciaal om oprecht geïnteresseerd te zijn in wat de ander bezighoudt. Het gaat erom de ander beter te leren kennen en te begrijpen.

Een geslaagd gesprek kenmerkt zich door:

 • Het nemen van de benodigde tijd.
 • Het maken van contact en actief luisteren.
 • Het vermogen om zich in te leven in het standpunt van de ander.
 • Het handhaven van gelijkwaardigheid en het bevorderen van tweerichtingsverkeer. (zie ook mijn blog over transactionele analyse van dec. 2023)
 • De vrijheid om te uiten wat er op het hart ligt, zonder te vervallen in tegenargumenten (geen 'ja, maar...'), maar eerder samen te denken ('ja, en...').
 • Het vermijden van de drang naar beslissingen of oplossingen.
 • Het bewust zijn van lichaamstaal en houding.
 • Het bewust zijn van de eigen positie en rol.
 • Het respecteren van de privacy van de gesprekspartner.

Een geslaagd gesprek resulteert in:

 • Verbeterd contact en aandacht.
 • Dieper wederzijds begrip, doordat men elkaar beter leert kennen.
 • Verbeterde samenwerking.
 • Toegenomen werkplezier.
 • Efficiëntere bedrijfsvoering.
 • Een positiever imago van de organisatie.

Een coach kan het goede gesprek stimuleren in de organisatie en inbedden in de organisatie.