Gelijkwaardig communiceren blijft een kunst

Gepubliceerd op 2 december 2023 om 10:30

Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis

Communicatie vormt de ruggengraat van ons dagelijks leven, maar het wordt vaak doorkruist door een gevoel van ongelijkwaardigheid tussen gesprekspartners. Deze disbalans kan leiden tot misverstanden en frustraties, en ondermijnt zo de effectiviteit van onze communicatie.

In de jaren '50 introduceerde Eric Berne de Transactionele Analyse (TA) als een krachtige methode om deze uitdagingen aan te pakken. TA ontleedt communicatie door drie ego-posities te beschrijven die inherent zijn aan ons allemaal: de ouder, het kind en de volwassene. Deze posities beïnvloeden op hun beurt hoe we met elkaar praten en luisteren.

Het communicatieniveau wordt bepaald door de rollen die gesprekspartners op dat moment aannemen. Stel je voor dat een leidinggevende een medewerker benadert met een autoritaire toon (ouder-rol); de medewerker zal instinctief in de rol van het kind stappen. Een effectieve leidinggevende navigeert echter naar de volwassen rol, waardoor de medewerker automatisch volgt. Dit resulteert in verbeterde communicatie en beoogde resultaten.

Het ontwikkelen van deze communicatievaardigheden is van essentieel belang. Gelukkig zijn er talloze bronnen, waaronder boeken en trainingen, om deze vaardigheden te versterken. Persoonlijke begeleiding en regelmatige gespreksevaluaties kunnen eveneens helpen bij het verfijnen van deze cruciale vaardigheden.

In essentie draait het om begrip en het omarmen van de dynamiek van communicatie, vooral in situaties van ongelijkwaardigheid. Deze inzichten zijn onschatbaar voor het bewerkstelligen van effectieve en harmonieuze interacties. Ze bieden de sleutel om barrières van onbegrip en frustratie te doorbreken, en leiden tot constructieve gesprekken en oplossingen. Het uiteindelijke doel is een communicatieomgeving waarin iedereen wordt gehoord en begrepen, wat bijdraagt aan een positieve en productieve interactie tussen individuen.

Zijn er barrières waaraan moet worden gewerkt, aarzel dan niet contact op te nemen.